Camp Scandinavia AB bildades 1954 som ett familjeföretag och som licensiat till Camp International. År 1982 köptes företaget av Camp International Inc. som senare, 1989, köptes av Bissell Healthcare. Den skandinaviska delen, Camp Scandinavia, köptes 1996 av Bertil Allard, som tidigare var VD för verksamheten och även ansvarig för Camp International över hela världen.

Camp Scandinavia är idag helt ägt av Peter Allard, Bertils son. Avsikten är att företaget skall förbli ett familjeföretag.

Camp Scandinavia är idag uppdelat i 2 olika delar. Den traditionella skandinaviska delen där vi via lokala dotterbolag distribuerar ortopediska produkter. Den nya delen är varumärket Allard Int där vi lagt våra innovativa och unika produkter såsom ToeOFF, 3D-Lite, SWASH, CHECK mm. Sedan 2006 är vi dessutom etablerade i USA via dotterbolaget Allard USA.

Support for Better Life

- är credot för vår organisation och här är dess hörnstenar:

Produkter och service i världsklass:
Våra produkter skall vara av högsta kvalitet och skall ge fördelar både till de
yrkesgrupper som tillhandahåller produkterna samt för brukarna. Våra produkter
skall vara pålitliga och vi skall utöver detta kunna ge kvalificerad service,
säkra leveranser samt kunna erbjuda teknisk support och utbildning. Våra produkter
skall även öka livskvaliteten för brukaren, där livskvalitet kan vara något
så enkelt som att kunna ta några få steg till att springa ett maraton.

Ständig förbättring:
Vi är stolta för vad vi kan erbjuda kunder och brukare i nuläget men vi vet
också att de produkter och lösningar som finns på marknaden i dag alltid kan
göras bättre. Det är en stor utmaning vi har framför oss eftersom den demografiska
strukturen förändras och fler individer behöver hjälpmedel men betalningssystemet
inte verkar ha resurser att betala ut mer pengar. Därför måste vi
hitta smartare lösningar som kan erbjuda minst ett likvärdigt eller
helst ett bättre resultat till fler individer utan att kostar mer pengar.

Vill ta ansvar för miljön:
Som de flesta företag har vi rutiner för att minska vår miljöpåverkan såsom
miljövänliga förpackningar, gröna transporter, rätt materialval för produkter, etc
men vi vill utöver detta gå ett steg längre. Alla våra tjänstebilar drivs av förnyelsebara
bränslen eller är av hybridteknik. Vår ambition är att ta all vår energi till
produktion och kontor från Vindkraft eller andra alternativa energikällor. Vi är
ett välmående företag och vi vill även verka för en välmående miljö. Om någon
har förslag på ytterligare åtgärder vi kan göra för att minska vår miljöpåverkan
så hör gärna av er.

Ett företag med socialt ansvar:
Vi stödjer olika typer av föreningar med framförallt inriktning på handikappade
och barn. Ni kan på vår hemsida se de olika organisationer som vi stödjer.
Utöver detta bidrar vi med 2 kronor till bröstcancerföreningen för varje bröstprotes
som vi säljer i Skandinavien. I USA har vi startat en stiftelse där 1 USD
av försäljningen av varje ToeOFF går till fonden Dralla Foundation som hjälper
personer med handikapp att möjliggöra någon av sina drömmar.

Vision

Camp Scandinavia skall vara ett innovativt familjeägt företag, internationellt erkänt genom egna produkter inom ortosområdet. På den nordiska hemmamarknaden skall ortopedteknik utgöra basen för verksamheten. Kreativitet och kunskap skall förstärka marknadspositionerna ytterligare.